Minggu, 17 Maret 2013

Materi PAI SMA Kelas X/I KD 1.1


HAND OUT MATERI (KD 1.1)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS X SEMESTER GASAL

MANUSIA DAN TUGASNYA SEBAGAI KHOLIFAH DI BUMI
STANDAR KOMPETENSI  :   1. Memahami ayat-ayat al Qur-an tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi
KOMPETENSI DASAR       :   1.1 Membaca Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56,  Q.S An Nahl 78
INDIKATOR                       :   1.1.1  Mengidentifikasi bacaan tajwid Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78
                                                1.1.2  Menerapkan makhorijul huruf dengan baik dan benar dari Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78
                                                1.1.3  Membaca dengan fasih Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78
                                                1.1.4  Membiasakan diri rajin membaca Al-Qur’an

I.    TUJUAN PEMBELAJARAN
1.      Siswa dapat mengidentifikasi bacaan tajwid dari Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78
2.      Siswa memahami hukum bacaan tajwid tentang nun sukun atau tanwin
3.      Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar
4.      Siswa dapat menerapkan makhorijul huruf dengan baik dalam membaca Al-Qur’an
5.      Siswa dapat membaca Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78 dengan fasih
6.      Siswa membiasakan diri membaca Al-Qur’an setiap hari

PETA KONSEP SK 1
II.   MATERI POKOK
Bacalah ayat di bawah ini dengan baik dan benar! Perhatikan Makhorijul Huruf dan juga Tajwidnya! Kemudian salinlah ayat-ayat di bawah ini ke dalam buku tulis kalian!
1.     Q.S.  AL-BAQARAH AYAT 30
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٠)
Artinya:     Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Identiifikasi Hukum Tajwid
Lafadz
Hukum Bacaan
Sebab
Cara Baca
جَاعِلٌ فِي
Ikfa’|Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf ikfa’ ف
Samar-samar antara idhar dan idgham
مَنْ يُفْسِدُ
Idgham Bighunnah
Ada nun suku (نْ ) bertemu dengan huruf ya’ (ي )
Dimasukkan dengan disertai dengung
إِنِّي
Ghunnah
Ada nun bertasdid
Mendengung
قَالَ
Mad Thobi’i
Ada huruf alif didahului fathah
Panjang 2 harokat
الأرْضِ
Idhar Qamariyah
Ada lam ta’rif bertemu dengan huruf qamariyah alif (أ )
Dibaca jelas/terang
الدِّمَاءَ
Idgham syamsiyah
Ada lam ta’rif bertemu dengan huruf syamsiyah alif (د)
Dimasukkan ke huruf berikutnya
فِيهَا
Mad Thabi’i
Ada ya’ sukun (يْ ) didahului kasroh
Panjang 2 harokat

2.     Q.S. AL-MU’MINUN AYAT 12-14
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣)ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)
Artinya:     dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.
Identifikasi Tajwid

Lafadz
Hukum Bacaan
Sebab
Cara Baca
الإنْسَانَ
Ikfa’ Haqiqi
Ada nun sukun bertemu huruf sin ( س )

مِنْ سُلالَةٍ
Ikfa’ Haqiqi
Ada nun sukun bertemu huruf sin   (س)

سُلالَةٍ مِنْ
Idgham Bighunnah
Ada kasroh tanwin bertemu huruf mim (م)

مِنْ طِينٍ
Ikfa’ Haqiqi
Ada nun sukun bertemu huruf tha’(ط)

نُطْفَةً فِي
Ikfa’ Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf fa’(ف)

قَرَارٍ مَكِينٍ
Idgham Bighunnah
Ada kasroh tanwin bertemu huruf mim (م)

عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
Ikfa’ Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf fa’(ف)

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
Ikfa’ Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf fa’(ف)

عِظَامًا فَكَسَوْنَا
Ikfa’ Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf fa’(ف)

لَحْمًا ثُمَّ
Ikfa’ Haqiqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf tsa’(ث)

أَنْشَأْنَاهُ
Ikfa’ Haqiqi
Ada nun sukun bertemu huruf syin(ش)

خَلْقًا آخَرَ
Idhar Halqi
Ada fathah tanwin bertemu huruf alif (ا)

ثُمَّ
Ghunnah
Ada mim bertasdid

اللهُ
Tafkhim
Lafdzul jalalah didahului fathah


3.     Q.S. ADZ-DZARIYAT AYAT 56
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)
Artinya:     dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Identifikasi Tajwid

Lafadz
Hukum Bacaan
Sebab
Cara Baca
وَالإنْسَ
Ikfa’ Haqiqi
Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin (س)

الْجِنَّ
Idhar Qomariyah
Ada lam ta’rif bertemu huruf qomariyah jim (ج)

خَلَقْتُ
Qolqolah Sughra
Ada huruf qolqolah ditengah kata4.     Q.S. AN-NAHL AYAT 78
وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)
Artinya:     dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Identifikasi Tajwid

Lafadz
Hukum Bacaan
Sebab
Cara Baca
مِنْ بُطُونِ
Iqlab
Ada nun sukun bertmeu huruf ba’ (ب)

شَيْئًا وَجَعَلَ
Idgham Bighunnah
Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wau (و)

السَّمْعَ
Idgham Syamsiyah
Ada lam ta’rif bertemu dengan huruf syamsiyah(س)5.   TAJWID DAN MAKHORIJUL HURUF
Makhoijul Huruf
Lihatlah gambar tentang Makhorijul Huruf ini! Dan mari berlatih mengucapkannya! Kita baca huruf hijaiyah!


Tajwid Bab Nun Sukun atau Tanwin
Hukum nun sukun  (     نْ      )    dan tanwin (    ً  ٍ  ٌ         )  ada  5 macam :
1.     Manakala ada nun sukun ( نْ  ) atau tanwin (  ً  ٍ  ٌ      ) bertemu dengan salah satu huruf halqi  yang 6, yakni : hamzah, haa, haa’, khaa’, ‘ain, dan ghain (  ﺃ, ﻫ , ح ,خ ,ﻉ ,ﻍ  )  maka hukum bacaannya  adalah  IDH-HAR HALQI, artinya : harus dibaca dengan terang dan jelas.
Umpamanya :
           مَن ْﺁمَنَ       مِنْهُ     غَفُوْرٌحَلِيْمٌ      سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
2.     Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari pada huruf  yaa’, nun, mim, dan wau   ( ﻱ , ﻥ , ﻡ , ﻭ ) maka hukum bacaannya disebut : ID-GHAM BI GUNNAH         (   ادغام بغنة   ) .  Idgham artinya : memasukkan atau mentasydidkan. Bighunnah artinya: dengan dengung. Jadi harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu  huruf yang empat ,dengan suara mendengung.
Umpamanya :
        مَنْ يَّقُوْلُ          مِنْ نُّورٍ          عَشْرٍوّالشَّفْعِ         مَنْ مَنَعَ            
Akan tetapi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat dalam satu perkataan, maka harus dibaca dengan terang  (وَاجِبْ اظهار )
Umpamanya :دُنْيَا       بُنْيَانٌ     صِنْوَانٌ       قِنْوَانٌ                      
3.     Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf  lam ( ) dan ro’ ( ) maka hukum bacaannya disebut IDGHAM BILA GHUNNAH   (ادغام بلا غنة )
Idgham artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
Bila ghunnah artinya  dengan tidak mendengung.
Umpamanya: مِنْ رَّبِكُمْ      مِنْ لَدُ نْكَ        
4.     Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf baa’ (    ) maka hukum bacaannya disebut  IQLAB  (  ا قلا ب )  
Iqlab artinya :membalik atau menukar. Tegasnya  huruf nun atau tanwin membacanya  ketika itu ditukar menjadi mim (  م  ).
Umpamanya: سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ     مِنْ بَعْدِ       
5.     Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa’ maka hukum bacaannya disebut : IKHFA’ HAQIQI
Ikhfaa’ artinya : menyamar atau menyembunyikan .
Haqiqi artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi cara bacanya samar-samar  antara idhar  dan idgham.Huruf yang 15 itu ialah : (  ت, ث, ج , د , ذ ,  ز ,س , ش , ص , ض , ط, ظ , ف,ق, ك   ) .
Umpamanya : وَاَنْتُمْ     مِن ثَمرِه     مَنْ جَاءَ     عَزيْزٌذُ ونْتِقَامٍ     اُنْزِلَ  

1 komentar: